Książki

Jak nas piszą cyrylicą. Białorusi, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach
Lubimy patrzeć na Wschód z polonocentrycznego punktu widzenia. Oczekujemy, wymagamy, oburzamy się, choć nie zawsze rozumiemy.