Książki

Polskie Termopile. Walczyli do końca
W Hodowie, na dalekich Kresach Rzeczpospolitej, 400 towarzyszy pancernych obwarowanych w małej wiosce, wytrzymało kilkudniowe ataki ponad
Tomasz Stańczyk, Witold Pasek

Polskie Termopile. Walczyli do końca

Bolesława Kontryma życie zuchwałe. Biografia żołnierza i policjanta 1898-1953.
Książka Witolda Paska jest próbą zestawienia biografii i człowieka, którego życie było tak pełne wydarzeń, że można