Książki

Kresy we krwi
Książka opisuje tragiczne losy Polaków pozostawionych po Traktacie Ryskim na Ukrainie za Zbruczem. Dzięki obecności księży
Marek Koprowski

Kresy we krwi