Książki

Prorok z Nowego Jorku
Życie ks. Richarda Neuhausa to gotowy materiał na scenariusz filmu. Ten luterański pastor ramię w ramię z Martinem Lutherem Kingiem
Richard John Neuhaus

Prorok z Nowego Jorku