Książki

Syntetyczny Bóg
W opublikowanej w 1932 r. powieści „Nowy wspaniały świat” Aldous Huxley roztoczył wizję utylitarnego państwa,
Aldous Huxley

Syntetyczny Bóg