Książki

Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim
Historyk młodego pokolenia Marek Wierzbicki porusza temat stanowiący tabu w peerelowskiej historiografii - problem stosunków
Polacy i Białorusini w zaborze Sowieckim
Przedstawienie stosunków polsko-białoruskich w latach 1939-1940 na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej