Książki

Człowiek o sercu bohaterskim. Ksiądz Jan Salamucha 1903-1944
"...Miłość chrześcijańska w różnych kierunkach i na różnych odległościach stwarza różne napięcia,