Książki

Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy
Rotmistrz Witold Pilecki był dowódcą mojego ojca Tadeusza Płużańskiego. Razem konspirowali, w tym samym więzieniu znosili
Tadeusz M. Płużański

Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy

Lista oprawców
Stefan Michnik, Józef Światło, Julia Brystygierowa, Anatol Fejgin, Jacek Różański, Józef Cyrankiewicz, Adam Humern,
Tadeusz M. Płużański

Lista oprawców