Książki

Idiotyzmy feminizmu
Pacjent: wynaturzony feminizm wyrażający szaleństwa radykałów spod znaku kolorowej tęczy, genderu, lewactwa i poprawności
Magdalena Żuraw

Idiotyzmy feminizmu