Książki

Świadek wieku. Tom I i II.
Wybór dzieł Alaina Besançona, wybitnego znawcy historii, kultury oraz problemów Europy Środkowej i Wschodniej, a
Alain Besançon

Świadek wieku. Tom I i II.