Książki

Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus - osoba i życie
Chrystus wymyka się wszystkim kryteriom oceny i interpretacji. Kryterium wyznacza On sam. Wykracza poza pojęcie człowieka