Książki

Moje boje z III RP i nie tylko
Moje boje z III RP to wybór publicystyki znanego dziennikarza i publicysty Bronisław Wildsteina. W czterech częściach
Bronisław Wildstein

Moje boje z III RP i nie tylko

Śmieszna dwuznaczność świata, który oszalał.
Krytyczne zainteresowanie, z jakim Wildstein przygląda się współczesnej kulturze, wolne jest od jednostronności, którą