Regulamin Klubu Wydawnictwa Fronda

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Fronda PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Wydawnictwem publikuje poniżej regulamin uczestnictwa w programie Klub Wydawnictwa Fronda, zwanego dalej Programem:

1. Usługa Programu świadczona jest przez Wydawnictwo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Programu należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnictwo w Programie polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Wydawnictwo na stronie internetowej. Wyrażenie chęci do uczestnictwa w Programie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

3. Wydawnictwo nie będzie udostępniało powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

4. Klient zapisując się do Programu wyraża zgodę na wysyłanie przez Wydawnictwo za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

5. Klient, dzięki uczestnictwu w programie, ma prawo do czerpania korzyści w postaci dodatkowych rabatów, promocji, gratisów, itp., na zasadach określonych w kolejnych newsletterach.