Książki

Polska Partia Robotnicza. Droga Do Władzy 1941-1944
Po 1989 r. nie podjęto poważniejszych badań nad dziejami ruchu komunistycznego. Ogrom prac z tej dziedziny napisanych
Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944)
(...) akcja książki rogrywa się niejako na dwóch płaszczyznach: centralnej i terenowej. O ile przedstawienie tego, co działo