Książki

Głos
Warto poddać się prostolinijnej sile wyrazu poezji Janusza Kotańskiego. Niesie ona bowiem szczerość doświadczenia życiowego, określony
Janusz Kotański

Głos