Książki

Takie trudne miłosierdzie. Przeciw banalizacji miłosierdzia
O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy – skarżył się Jezus s. Faustynie – […] dusza wyznaje, że
jestem