Książki

Strach. Opowiadania kresowe
Wszelkie podobieństwa nazw, nazwisk i postaci do nazw, nazwisk i postaci realnych są dziełem przypadku. Ale historie są prawdziwe,
Stanisław Srokowski

Strach. Opowiadania kresowe

Nowość
Widma nocy. Dokumentacja zbrodni
Jeśli nie umiemy się upomnieć o tych, którzy ginęli w okrutny sposób, tylko
dlatego, że byli Polakami,
Stanisław Srokowski

Widma nocy. Dokumentacja zbrodni