Książki

Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska
Praca ks. Jacka Grzybowskiego poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich w XX wieku, prekursorowi