Książki

Nieznane dzieje Polski 1943-2015
Nowatorska książka dr. Gędka pokazuje na mapach procesy historyczne, polityczne i gospodarcze, które inne książki tylko starają