Książki

Czekając aż przyjdzie. Radykalizm chrześcijański w epoce postindustrialnej.
"Mówię o chrześcijańskim radykalizmie, choć wolałbym mówić po prostu o chrześcijaństwie. Nie wydaje mi się,