Jarosław Wróblewski

Jarosław Wróblewski

Urodzony w 1971 r. Jest absolwentem Wydziału Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”.

Gryf
Bronią się chłopcy spod Parasola a .........dowodzi nimi Janusz Brochwicz-Lewiński ps. "Gryf".

Kim był ten
Jarosław Wróblewski

Gryf

Kwatera Ł
Kwatera na Łączce – miejsce pochówku pomordowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1945–1956
Jarosław Wróblewski

Kwatera Ł

Zośkowiec
JEDEN Z OSTATNICH CZTERDZIESTU CZTERECH. Bo tylu jeszcze żyje żołnierzy Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. Henryk Kończykowski,
Jarosław Wróblewski

Zośkowiec