Janusz Kotański

Janusz Kotański

Urodzony w 1957 r. historyk, nauczyciel, publicysta. Od 2016 r. pełni funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polski przy Watykanie.

Głos
Warto poddać się prostolinijnej sile wyrazu poezji Janusza Kotańskiego. Niesie ona bowiem szczerość doświadczenia życiowego, określony
Janusz Kotański

Głos