Włodzimierz Sołowjow

Zaślubiny wschodu z zachodem
Zapoczątkował on w jej dziejach religijny zwrot, który zaowocował tzw. Srebrnym Wiekiem, czyli pojawieniem się na przełomie XIX
Włodzimierz Sołowjow

Zaślubiny wschodu z zachodem

Wielki spór i chrześcijańska polityka 1883
Niewiele jest książek napisanych w XX wieku, a tak aktualnych w wieku XXI jak "Wielki spór i chrześcijańska