Thomas W. Hilgers

Thomas W. Hilgers

Jest dyrektorem Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha (Nebraska, USA), pełni tam również funkcję starszego konsultanta medycznego w zakresie położnictwa, ginekologii, medycyny prokreacyjnej i chirurgii. Badania nad rozpoznawaniem ludzkiej płodności rozpoczął jeszcze jako student medycyny w 1968 roku. Wraz ze swoimi współpracownikami opracował metodę rozpoznawania płodności, nazwaną Modelem Creighton.
Prof. Hilgers jest również profesorem klinicznym na wydziale ginekologiczno-położniczym w Creighton University School of Medicine, a także dyrektorem National Center for Women’s Health w USA.

Nadzieja na dziecko
Bezskutecznie staracie się o dziecko?
Lekarz powiedział wam, że nie ma innej rady, jak tylko metoda in vitro?
A jeśli
Tomasz P. Terlikowski, Thomas W. Hilgers

Nadzieja na dziecko