Tadeusz M. Płużański

Tadeusz M. Płużański

Urodzony w 1971 roku. Historyk, dziennikarz i publicysta. Jego specjalnością jest historia powojennej Polski. Na stałe współpracuje z „Super Expressem”. Od 2013 roku sprawuje funkcję prezesa Fundacji „Łączka”.
Jest synem prof. Tadeusza Ludwika Płużańskiego, naukowca, więźnia stalinowskiego.

Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy
Rotmistrz Witold Pilecki był dowódcą mojego ojca Tadeusza Płużańskiego. Razem konspirowali, w tym samym więzieniu znosili
Tadeusz M. Płużański

Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy

Lista oprawców
Stefan Michnik, Józef Światło, Julia Brystygierowa, Anatol Fejgin, Jacek Różański, Józef Cyrankiewicz, Adam Humern,
Tadeusz M. Płużański

Lista oprawców