Piotr Gontarczyk

Piotr Gontarczyk

Urodzony 29.04.1970 r. w Żyrardowie jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; studiował również historię. W roku 2003 obronił pracę doktorską na temat konspiracyjnej działalności PPR. Jest autorem i współautorem wielu ważnych prac naukowych oraz edycji dokumentow. Najbardziej znaną z nich jest książka SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii (2008, wspolnie ze Sławomirem Cenckiewiwiczem). Napisał też ponad 200 prac publicystycznych oraz naukowych dotyczących najnowszej historii Polski.

Polska Partia Robotnicza. Droga Do Władzy 1941-1944
Po 1989 r. nie podjęto poważniejszych badań nad dziejami ruchu komunistycznego. Ogrom prac z tej dziedziny napisanych
Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944)
(...) akcja książki rogrywa się niejako na dwóch płaszczyznach: centralnej i terenowej. O ile przedstawienie tego, co działo