Maritain Raissa

Wielkie przyjaźnie
Wielkie przyjaźnie Raissy Maritain to wspomnienia autorki z okresu jej młodości w Paryżu, gdy na Sorbonie była uczennicą Henriego
Maritain Raissa

Wielkie przyjaźnie