Marek Wrzosek

Marek Wrzosek

Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Od wielu lat w pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej zajmuje się kwestiami związanymi z systemem rozpoznania wojskowego, procesami informacyjnymi, a w szczególności – oceną zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem licznych opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym, a także realizatorem i uczestnikiem projektów oraz prac naukowo-badawczych.

Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne
Globalna broń geofizyczna
Wiązka skumulowanej energii wykorzystywana na polu walki
Kopiowanie natury przez wojsko.