Marek Miller

Dziennikarstwo według Jana Pawła II
Czy dziennikarz to tylko zawód, czy też, i to przede wszystkim, powołanie? Z książki Dziennikarstwo według Jana Pawła II,