Marek Jan Chodakiewicz

Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie - zagłada - komunizm
Profesor Marek Chodakiewicz ukazuje Czytelnikowi relacje żydowsko-polskie na przestrzeni lat prawie trzydziestu. Praktycznie więc jest to
Zagrabiona pamięć Wojna w Hiszpanii (1936-1939)
Wyobrażenia powszechne o wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939) i ocena jej poszczególnych epizodów są już od
Ejszyszki. Pogrom, którego nie było. Epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach (1944-1945)
6 sierpnia 1996 roku na łamach "The New York Times" ukazał się artykuł prof. Yaffy Eliach pt. Pogrom w Ejszyszkach. Autorka