Marek Gizmajer

Kronika życia Kapusty Stefana
Stefan Kapusta (1896-1965) był stróżem prawa z powołania. Miał niezłomne zasady i poczucie obowiązku. Gdy było trzeba,
Andrzej Gizmajer, Marek Gizmajer

Kronika życia Kapusty Stefana