Marek Gędek

Marek Gędek

Medioznawca, historyk, dziennikarz, marketer, wykładowca akademicki, poeta (współzałożyciel grupy poetyckiej „Kresy”). Był działaczem antykomunistycznego podziemia. Członek licznych organizacji dziennikarskich.

Nieznane dzieje Polski 1943-2015
Nowatorska książka dr. Gędka pokazuje na mapach procesy historyczne, polityczne i gospodarcze, które inne książki tylko starają