Maciej Iłowiecki

Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce
Dziennikarze to strażnicy prawdy i demokracji. Ale okazuje się, że strażników trzeba pilnować, aby nie zapominali, że