Jean Daniélou

Aniołowie i ich misja
Jeana Danielou (1905 – 1974): francuski teolog, ekspert Soboru Watykańskiego II, późniejszy kardynał. Studiował historię,
Jean Daniélou

Aniołowie i ich misja