Ewa Liszewska

Dzielne Polki


Biografie Polek zawarte w tej książce zaprzeczają tezie o bezsensie, a nawet końcu patriotyzmu. Tezie, że pojęcia
Ewa Liszewska, Bogumił Liszewski

Dzielne Polki