Claude Tresmontant

Nauczanie Rabbiego Jeshuy
Bardzo często przedstawia się naukę ewangeliczną tak, jakby sprowadzała się ona do nieokreślonego bliżej moralizowania, do humanizmu,
Claude Tresmontant

Nauczanie Rabbiego Jeshuy