Götz Aly

Unser Kamf '68. Gniewne spojrzenie w przeszłość
Generacja '33 wyniosła do władzy Hitlera. To była jej rewolucja, jej walka. Pokolenie '68 zwalczało państwo i kapitał pod