Grzegorz Fels

Grzegorz Fels

Grzegorz Fels

Pedagog, publicysta, autor wielu artykułów zarówno do polskich jak i zagranicznych pism branżowych zajmujących się profilaktyką i zagrożeniami duchowymi. Współpracował z miesięcznikiem „Egzorcysta”. W latach 1998 – 2009 sprawował funkcję red. naczelnego ogólnopolskiego kwartalnika „Sekty i Fakty”.

 

 Autor książek:

Świadkowie Jehowy bez retuszu; wyd. Niepokalanów, Dwa oblicza Hare Kriszna; wyd. Niepokalanów, Ostatnie rekolekcje śląskiego egzorcysty. Ks. Marek Drogosz. Wyd. św. Jacka, Katowice, Uwierzcie w Anioła; wyd. Rafael, Byliśmy ofiarami ofiar; wyd. Monumen, Aniołowie Boży Posłańcy, wyd. Rafael.

Pod jego redakcją ukazało się kilkanaście prac zbiorowych, m.in.:

Satanizm w Polsce i Europie – stan obecny i profilaktyka; wyd. Maternus Media, Terroryzm w sektach; wyd. Maternus Media, Zgubne pakty z diabłem, wyd. Monumen, Walka świętych

z diabłem, wyd. Monumen.

 

Jest również współautorem dwóch międzynarodowych prac zbiorowych, wydanych w Bratysławie, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Słowacji:

Európa a nové náboženské hnutia; Bratysława 2003, Náboženská skupina ako potenciálny zdroj závislosti; Bratysława 2004.

 

Zapowiedź
Demon. Mówię, jak jest
Papież Paweł VI napisał, że największym zwycięstwem szatana jest to, że ludzie przestali wierzyć w jego istnienie. Powstała teoria,
Grzegorz Fels

Demon. Mówię, jak jest