Bogna Białecka

Nowość
Pomoc dziecku w cyberpułapce
Pokolenie urodzone po 2000 roku nie wyobraża sobie życia bez smartfona, tak jak starsi nie
wyobrażają sobie życia bez prądu
Bogna Białecka, Aleksandra Gil

Pomoc dziecku w cyberpułapce