Przyznano nagrody FENIKS 2020

Za nami najbardziej niezwykła edycja konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Spośród ponad 350 tytułów zgłoszonych przez wydawców członkowie Kapituły dokonali finalnej selekcji publikacji w ramach poszczególnych kategorii konkursowych i wybrali pozycje, które otrzymają Nagrody FENIKS 2020
i Wyróżnienia FENIKS 2020.

Śledząc na bieżąco ofertę książkową, jaka ukazywała się na rodzimym rynku wydawniczym w roku 2019, Kapituła miała świadomość tego, jak trudne wyzwanie czeka ją w roku bieżącym. Daleki od tradycyjnego tryb prac Kapituły, spowodowany wyjątkowością sytuacji w przestrzeni społecznej, medialnej i kulturalnej, zbiegł się zatem z obfitością publikacji o najwyższych standardach: twórczym, intelektualnym
i edytorskim. Rezultatem tego zjawiska jest rekordowa w historii FENIKSA liczba przyznanych Nagród i Wyróżnień.

Ideą konkursu jest prezentacja najciekawszych i najlepszych publikacji o tematyce religijnej – wyjście naprzeciw oczekiwaniom czytelników – głębokiej potrzeby kontaktu
z książką wartościową, mądrą, niosącą ze sobą określone wartości, poszukiwane przez ludzi wierzących. Niezmiernie raduje również stale podnoszący się poziom merytoryczny
i edytorski publikacji zgłaszanych do konkursu. Coraz częściej mamy do czynienia
z książką religijną – literacką, naukową czy historyczną jako wartością samą w sobie, także dzięki jej walorom estetycznym – komentuje ks. Roman Szpakowski SDB, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Jednocześnie właśnie koncentracja na potrzebach czytelników, poszukujących dla siebie odpowiedniej lektury, powoduje, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych publikacji znalazło się wiele pozycji o bardzo praktycznym wymiarze, które pełnią rolę niezwykłych „towarzyszy codzienności”.

Tradycyjnie wyborowi najważniejszych publikacji religijnych, opublikowanych w roku poprzedzającym bieżącą edycję konkursu, towarzyszy wskazanie kolejnych laureatów Nagrody Głównej FENIKS, Nagród Specjalnych oraz Nagrody Mały FENIKS.

To forma uznania dla nieprzeciętnych jednostek – moralnych i intelektualnych filarów rodzimego życia religijnego, kulturalnego i społecznego, których dorobek twórczy i życiowy współtworzy współczesną Polskę.

Tegorocznych Laureatów Nagrody FENIKS prezentujemy poniżej:

 • Nagroda FENIKS Złoty 2020 – Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski
 • Nagroda FENIKS Diamentowy 2020 – Ksiądz Biskup Julian Wojtkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej
 • Nagroda FENIKS Diamentowy 2020 – o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, postulator i vicepostulator w wielu ważnych procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Postać wybitna, niepowtarzalna, wzór zakonnika i człowieka uparcie dążącego do świętości poprzez ciężką, bezinteresowną pracę i miłość do człowieka na podobieństwo pierwszych chrześcijan i mnichów.
 • Nagroda FENIKS Specjalny 2020 – Ksiądz prof. dr hab. Józef Marecki, historyk, badacz i archiwista specjalizujący się w dziejach najnowszych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła katolickiego
 • Nagroda FENIKS Specjalny 2020 – Tadeusz Szyma (1942–2019), krytyk filmowy, scenarzysta, dokumentalista, poeta i wykładowca akademicki. W jego filmowej i książkowej twórczości często przewijały się motywy religijne. Zrealizował kilka filmów o papieżu Janie Pawle II oraz produkcji dokumentalnych, których bohaterami byli m.in. królowa św. Jadwiga Andegaweńska (król Polski w latach 1384–1399), kard. Adam Stefan Sapieha i abp Józef Teodorowicz. Był również autorem książek „Z Karolem Wojtyłą wędrowanie po Polsce”, tomu poezji „Więcej wierszy nie pamiętam” i kilku publikacji dla dzieci.
 • Nagroda FENIKS Specjalny 2020 – Dom Emisyjny Manuscriptum za: Biblia Maxima – W HOŁDZIE POLSKOŚCI
 • Nagroda FENIKS Specjalny Muzyczny 2020 – prof. Sławomir Stanisław Czarnecki, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego.
 • Nagroda FENIKS Specjalny Muzyczny 2020 – Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu
 • Nagroda FENIKS Specjalny „Medialny” 2020 – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, za znaczący wkład dla mediów katolickich poprzez redakcję serii „Etyka Mediów” w Wydawnictwie Biblos
 • Nagroda FENIKS Specjalny „Tłumacz” 2020 – Agnieszka Kuryś
  Za serię tłumaczeń: „Moc milczenia”, aut. kard. Robert Sarah, Nicolas Diat (2017, Wydawnictwo Sióstr Loretanek); „W drodze do Niniwy”, kard. Robert Sarah (2017, Wydawnictwo Sióstr Loretanek); „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”, aut. kard. Robert Sarah, Nicolas Diat (2017, Wydawnictwo Sióstr Loretanek); „Bóg albo nic. Rozmowa o wierze”, kard. Robert Sarah, Nicolas Diat (2016, Wydawnictwo Sióstr Loretanek).

Podczas posiedzenia Kapituły w dn. 23 października 2020 r. dokonano ostatecznego wyboru i decyzji, jakie publikacje uhonorowane zostały Nagrodą FENIKS 2020 oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach tematycznych.

W nietypowych okolicznościach, z jakimi mamy obecnie do czynienia, SWK planuje organizację kameralnej uroczystości wręczenia Nagrody FENIKS 2020, która zyska jednak godną swojej rangi oprawę medialną. O szczegółach informować będziemy w kolejnych komunikatach.

Z uwagi na utrzymującą się niestabilną sytuację związaną z organizacją wydarzeń publicznych, podczas uroczystości uhonorowani zostaną jednak wyłącznie laureaci Nagród Głównych oraz laureaci Nagrody FENIKS w poszczególnych kategoriach tematycznych. Tradycyjne dyplomy przyznawane zdobywcom Wyróżnień zostaną przesłaną drogą pocztową.

Pełne zestawienie książek nagrodzonych i wyróżnionych Nagrodą SWK FENIKS 2020 prezentujemy poniżej:

KATEGORIA: LITERACKA

Nagroda FENIKS 2020

 1. Nie zginęła. Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI, Justyna Chłap-Nowak (Wydawnictwo AA).
 2. Edward Stachura. Przekłady, Artur Truszkowski (opracowanie krytyczne i posłowie) (Wydawnictwo KUL).

Wyróżnienia

 1. Nieprzerwany dialog. Wiersze z lat 1968-2019, Adriana Szymańska (Państwowy Instytut Wydawniczy).
 2. Prawie przedwieczór, Urszula Michalak (Związek Literatów Polskich Oddział
  w Lublinie).
 3. Wiersze (trochę) przebrane, Zofia Zarębianka (Biblioteka Kraków).
 4. Życie, ks. Arkadiusz Paśnik (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE

Nagroda FENIKS 2020

 1. Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 2. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, ks. Krzysztof Góźdź, Wydawnictwo KUL.

Wyróżnienia

 1. Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, praca zbiorowa pod red. nauk. Józefa Krukowskiego (Towarzystwo Naukowe KUL).
 2. Metodologia Teologii Fundamentalnej, ks. Marian Rusecki, ks. Jacenty Mastej,
  Krzysztof Kaucha (Towarzystwo Naukowe KUL).
 3. Protokoły Konferencji Polskich Ojców Soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965, Michał Białkowski (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”).
 4. Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lidia Fiejdasz-Buczek (Wydawnictwo KUL).

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI

Nagroda FENIKS 2020

Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogika integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, s. Maria Loyola Opiela BDNP (Wydawnictwo KUL).

Wyróżnienia

 1. Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, red. Paweł Mąkosa (Wydawnictwo KUL).
 2. Skandal za skandalem. Nieznana historia chrześcijaństwa, Manfred Lütz (Wydawnictwo Jedność).
 3. W sidłach cyberseksu. Zjawisko. Pomoc duszpasterska, br. Konrad Baran OFMCap (Wydawnictwo Serafin).

KATEGORIA: ESEISTYKA

Nagroda FENIKS 2020

 1. Chrześcijaństwo, Leszek Kołakowski (SIW Znak).
 2. Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, prof. Wojciech Roszkowski (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

 1. Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich, Zofia Zarębianka (Wydawnictwo Pasaże).
 2. Historie kobiet wybranych, Ewa K. Czaczkowska (SIW Znak).
 3. Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, oprac. prof. Krzysztof Dybciak (Państwowy Instytut Wydawniczy).
 4. Życie – Twórczość – Konteksty. eseje o Stanisławie Moniuszce, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Magdaleny Dziadek (Narodowe Centrum Kultury).

KATEGORIA: HISTORIA

Nagroda FENIKS 2020

 1. Episkopat Polski wobec stosunków państwo – Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Rafał Łatka (Wydawnictwo IPN).
 2. Polska – Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. Rocznicę Odnowienia Stosunków Dyplomatycznych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP).
 3. Zbrodnia i grabież, Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skrabińska (Wydawnictwo Biały Kruk).

Wyróżnienia

 1. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową, Mariola Błasińska (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”).
 2. Przedszkola Polski „ludowej”. Ideologizacja instytucji (1944-1965), Monika Wiśniewska (Wydawnictwo Naukowe UKSW).
 3. In viam pacis. Dziennik biskupa polowego Wojska Polskiego 1939-1945, Józef Gawlina, wstęp i edycja Jerzy Myszor (Księgarnia św. Jacka, Centrum Badań nad Historią im. ks. Wincentego Myszora).
 1. Wywiad PRL a Watykan 1962-1978, Władysław Bułhak (Wydawnictwo IPN).

KATEGORIA: HISTORIA – ,,NIEPODLEGŁA’’

Nagroda FENIKS 2020

 1. Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce, Bogusław Szwedo (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
 2. Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. Ewa K. Czaczkowska, Rafał Łatka (Wydawnictwo IPN, Wydawnictwo UKSW).

Wyróżnienia

 1. O 11 listopada pewnego roku. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości w ujęciu socjologicznym, Rafał Wiśniewski, Tomasz Kukołowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska, Kamila Węglarska, Marcin Zarzecki (Narodowe Centrum Kultury).
 2. Wojenne siostry, Agata Puścikowska (Wydawnictwo Znak).
 3. Czasopiśmiennictwo Kościelnej Prowincji Wileńskiej w II Rzeczypospolitej, ks. Jerzy Zając (Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie).
 4. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe. Kościoły Warszawy, Piotr Otrębski (Skarpa Warszawska).

KATEGORIA: EDYTORSTWO

Nagroda FENIKS 2020

Leonardo. Malarstwo: nowe spojrzenie, Alessandro Vezzosi (Wydawnictwo Jedność).

Wyróżnienia

 1. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012). Metropolita przemyski obrządku łacińskiego, Mariusz Krzysztofiński (Wydawnictwo IPN).
 2. Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, Tom IV: Prace luźne 2, Edyta Chlebowska (Towarzystwo Naukowe KUL).
 3. Polska i Polacy. Dzieje Narodu do 1975 roku, Joanna Wieliczka-Szarkowa (Wydawnictwo Aromat Słowa).
 4. Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku. Eseje, praca zbiorowa pod red. nauk. Dariusza Nowackiego, Magdaleny Piwockiej, Danuty Szewczyk-Prokurat, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum / Arx Regia (Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum).

KATEGORIA: EDYTORSTWO – ALBUM

Nagroda FENIKS 2020

 1. Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała (Wydawnictwo IPN, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
 2. Życie malowane światłem, Adam Bujak (Wydawnictwo Biały Kruk)

Wyróżnienia

 1. Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Katarzyna Kołakowska (Wydawnictwo KUL).
 2. Spełnia się wola Pani Jasnogórskiej, Zdzisław Sowiński (Wydawnictwo Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika ,,Paulinianum”).
 3. Kościoły barokowe w Polsce, Piotr Krasny (Wydawnictwo M).

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ

Nagroda FENIKS 2020

Dziennik życia wewnętrznego, Św. Weronika Giuliani; Medytacje o życiu Chrystusa, Św. Bonawentura (Wydawnictwo M).

Wyróżnienia

 1. Biblia dla moich parafian. Jak czytać, aby zrozumieć?, Tom I: Stary Testament, Tom 2: Dobra Nowina, Marcel Debyser (Wydawnictwo Świętego Wojciecha).
 2. Jutro Niedziela. Rok A, ks. Przemysław Śliwiński, ks. Marcin Kowalski (Fundacja Medialna 7).
 3. Życie, jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Zdzisław Józef Kijas (Bratni Zew).

KATEGORIA: ŚWIADECTWO

Nagroda FENIKS 2020

Nieplanowane, Abby Johnson, Cindy Lambert (Wydawnictwo Esprit).

Wyróżnienia

 1. Niebo daje znak! Małe cuda i wielkie tajemnice codzienności, Vittorio Messori (Wydawnictwo AA).
 2. Porwany w Iraku, Saad Sirop Hanna, Edward S. Aris (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA DZIECI

Nagroda FENIKS 2020

Dokta. Opowieść o Wandzie Błeńskiej, Eliza Piotrowska (Wydawnictwo Świętego Wojciecha).

Wyróżnienia

 1. Cztery pory roku z Hildegardą z Bingen, Klara Barbara Podgórska, il. Iwona Walaszek-Sarna (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu).
 2. Modlitwy, il. Eric Puybar (Wydawnictwo AA).
 3. YOUCAT dla dzieci. Katechizm dla dzieci i rodziców, Martin Barta, Michaela von Heereman, Bernhard Meuser, Michael Scharf, Clara Steber, Christoph Weiss (Edycja Świętego Pawła).

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY

Nagroda FENIKS 2020

Nagrody w tej kategorii nie przyznano.

Wyróżnienia

 1. Ostatnia Tajemnica, Małgorzata Nawrocka (Edycja Świętego Pawła).
 2. Biblijny motywator. Historie, które zmieniają życie, Marcin Kaczmarczyk (Wydawnictwo Święty Wojciech).
 3. Rotmistrz Pilecki w komiksie, Paweł Kołodziejski (Wydawnictwo AA).
 4. Żyje się tylko raz, Grzegorz Polakiewicz (SIW Znak).

KATEGORIA: KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO

Nagroda FENIKS 2020

Rozmowy między Niebem a Ziemią, A. Ambrogetti, G. Gänswein, Wydawnictwo AA.

Wyróżnienia

 1. Św. Jan od Krzyża: biografia, José Vicente Rodríguez OCD (Wydawnictwo Flos Carmeli).
 2. Kobieta i miłość w Biblii. Eros, agape, osoba, Andrea Milano (Wydawnictwo Bratni Zew).
 3. Lekcje nadziei, George Weigel (SIW Znak).
 4. Nowe stare błędy, Fulton J. Sheen (Wydawnictwo W drodze).

KATEGORIA: TŁUMACZ

Nagroda FENIKS 2020

Castus Ioseph / Niewinny Józef, Simon Simonides Leopoliensis / Szymon Szymonowic, przekł. i oprac. Izabela Bogumił (Towarzystwo Naukowe KUL).

Wyróżnienia

 1. Lutnia i miecz. Wybór poezji, Sándor Petőfi, tłum. Jerzy Snopek (Wydawnictwo Biały Kruk).
 2. Biblia Aramejska Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska, przekł. i oprac. Antoni Tronina (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”).
 3. Przeciw listowi Parmeniana, Aureliusz Augustyn (Wydawnictwo Naukowe UKSW).

KATEGORIA: SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)

Nagroda FENIKS 2020

 1. Dydaktyka filozofii, red. serii ks. Stanisław Janeczek (Wydawnictwo KUL).
 2. Seria Myśl Teologiczna. Prawda i mądrość. Przewodnik po teologii Benedykta XVI, ks. Jerzy Szymik (Wydawnictwo WAM).

Wyróżnienia

 1. Biblia w Liturgii Mszy Świętej, praca zbiorowa pod red. ks. Antoniego Paciorka i ks. Franciszka Mickiewicza (Edycja Świętego Pawła).
 2. Horyzonty dogmatu, praca zbiorowa (Wydawnictwo „Scriptum”).
 3. Prawda, dobro, sumienie, Andrzej Derdziuk OFMcap (Towarzystwo Naukowe KUL).
 4. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła Zebrane, red. Iwona Czarcińska, Beata Mackiewicz, Anna Rastawicka (Wydawnictwo IPN, Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Gnieźnieńska, Wydawnictwo UKSW, Instytut Prymasowski, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego).

KATEGORIA: PUBLICYSTYKA RELIGIJNA

Nagroda FENIKS 2020

Kto z Bogiem a kto z diabłem, Czesław Ryszka, Wydawnictwo Biały Kruk.

Wyróżnienia

 1. Czas mocy. Tajemnicza wędrówka św. Michała, Stefan Czarniecki (Towarzystwo Powściągliwość i Praca).
 2. Kobieta w Watykanie, Magdalena Wolińska-Riedi (SIW Znak).
 3. Kot pilnujący myszy; Mądrość człowieka gór, Józef Tischner (SIW Znak).

KATEGORIA: MULTIMEDIA

Nagroda FENIKS 2020

Jan Paweł II. 40-lecie wyboru Polaka na papieża, praca zbiorowa (Telewizja Polska S.A.).

Wyróżnienia

 1. Komputerowy Quiz o Kościele Świętym, Hanna Chodak, Ewa Suchowiejko, Anna Karwasińska, Łukasz Kulisiewicz, Marek Kalinowski (Wydawnictwo Pasterz).
 2. Ufam, że mnie słyszycie! 40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II, Jan Paweł II (Agencja Muzyczna Polskie Radio S.A.).
 3. Owieczka Gloria, (śpiewająca zabawka z modułem dźwiękowym, odtwarzającym pieśni uwielbienia, dla najmłodszych dzieci, w celu wspomagania nie tylko rozwoju ogólnego, ale i duchowego), Justyna Reczeniedi (Baby Opera).

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA KLASYCZNA

Nagroda FENIKS 2020

 1. Moniuszko – Sacred Music, Joanna Łukaszewska, Iwona Pańta, Łukasz Farcinkiewicz, Musica Sacra, dyrygent Paweł Łukaszewski (DUX).
 2. Stanisław Moniuszko – Msze, Stanisław Moniuszko, tekst liturgiczny (Agencja Muzyczna Polskie Radio S.A.)

Wyróżnienia

 1. Mikołaj Gomółka – Melodie na psałterz polski. Opera Omnia. 3 & 4, Mikołaj Gomółka, Jan Kochanowski (Agencja Muzyczna Polskie Radio S.A.).
 2. Pieśni Maryjne. Kolekcja 4 nagrań CD audio (2001-2019), red. Adam Buszko (Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego).
 1. Golgotha, Zespół wokalny ,,Jerycho”: Paweł Szczyciński, Rafał Grozdew, Maciej Królikowski, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Leszek Kubiak, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski, pod kierownictwem Bartosza Izbickiego (Fundacja inCanto).
 2. LISZT, F.: Harmonies poétiques et religieuses, S172a, Wojciech Waleczek – fortepian (NAXOS).

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA – WSPÓŁCZESNA

Nagroda FENIKS 2020

Koncert z okazji 35-lecia męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Grzegorz Majka (Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie).

Wyróżnienia

 1. Magda Anioł. Odmawiam, Małgorzata Nawrocka (śpiew, teksty), muzyka: Adam Szewczyk (Oficyna Niebieski).
 2. Śpiewnik Anielski, br. Tadeusz Ruciński (słowa i muzyka) (Wydawnictwo Sióstr Loretanek).

Niezwykłość zjawisk i wydarzeń, jakiej doświadczamy w bieżącym roku, spowodowała zmianę trybu przyznawania, a zwłaszcza ogłoszenia wyników konkursu o Nagrodę FENIKS, ale także Nagrody Mały FENIKS, która tradycyjnie przyznawana jest osobom
i instytucjom szczególnie zasłużonym na polu promocji treści i literatury religijnej w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalno-społecznej i medialnej.

Poniżej prezentujemy listę laureatów Nagrody Mały FENIKS 2020:

 • Małgorzata Nawrocka – pedagog, dziennikarka oraz autorka kilkudziesięciu książek, scenariuszy teatralnych i szkolnych podręczników, wierszy i piosenek. Autorka programów radiowych i telewizyjnych o tematyce kulturalnej, skierowanych nie tylko do miłośników literatury, m.in.. „Kredens” – cyklu spotkań z wybitnymi polskimi artystami, poetami oraz aktorami, którzy ukazują swój stosunek do otaczającego ich świata i kultury.
 • Ks. dr Ireneusz Stanisław Bruski – prezbiter archidiecezji warmińskiej, prawnik, teolog, literat i publicysta. Autor licznych publikacji o tematyce teologicznej, prawnej, historycznej i teatralnej; współzałożyciel Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i Warmińskiej Inicjatywy Kulturalnej; prezes SDP w Olsztynie. Członek Zarządu Głównego SDP
 • Bogusław Aleksander Szwedo – założyciel Radia Leliwa z siedzibą w Tarnobrzegu, były członek Rady Nadzorczej TVP, za dorobek w zakresie działalności radiowej, odznaczony został Srebrnym, a następnie Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Joanna Kuczborska – dziennikarz (Katolickie Radio Podlasie), wydawca RADIORANKA, autorka audycji: katechez – Katolik we współczesnym świecie – instrukcja obsługi; cyklu Alfabet naszej wiary, audycji o książkach, autorka i prowadząca audycję Serce jak obłok

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Kontakt:
Rzecznik Targów Wydawców Katolickich
Paweł Waszczyk
E-mail: rzeczniktargow|swk.pl| |rzeczniktargow|swk.pl
Mobile: 510 8131 917